Bokföring och Redovisning

Vill du få mer tid över till det du tycker om?

Låt oss hjälpa er med hela eller delar av er löpande bokföring. 

Glöm svårtolkade resultat- och balansräkningar – företagets siffror visas i enkla diagram som gör det mycket enkelt att tyda, även för dig som inte är ekonom. 

Du som kund väljer själv hur du vill lägga upp det och vi hjälps åt att skräddarsy en lösning efter era behov.

Vi arbetar båda digitalt och på det traditionsenliga sättet.

Bokslut och årsredovisning

Varje räkenskapsår ska avslutas med ett bokslut där alla årets händelser sammanställs.

Efter att bokslutet är upprättat görs det även en årsredovisning som är företagets dokumentation för resultatet som blivit under räkenskapsåret. Årsredovisningen är något som exempelvis banker alltid vill få ta del utav.

Lönehantering

Löneadministrationen är ett område som bara ska fungera. Förutom att själva lönen ska bli korrekt så finns det mycket annat att tänka på. 

Vi erbjuder:

  • Lönekörningar
  • Skatter
  • Deklarationer
  • Fora
  • Pensioner
  • Anställningskontrakt
  • Avvikelser
  • Föräldraledighet
  • Semester